Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000193058 Община Бяла Слатина
Седалище Област: Враца Oбщина: Бяла Слатина 3200 Бяла Слатина град Бяла Слатина, ул. Кл. Охридски 68
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на територията на Община Бяла Слатина 03.02.2009 3 711 551 3 711 551 0 3 659 290 24,00 Приключен
Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в община Бяла Слатина 12.01.2009 607 184 607 184 0 759 890 39,03 Приключен
Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Бяла Слатина 12.01.2009 827 897 827 897 0 975 404 37,83 Приключен
Социални услуги в община Бяла Слатина 02.07.2009 91 256 86 483 5 500 82 837 12,00 Приключен
Дренбомащабни мерки за предотвратявания на наводнения чрез отводнявания на квартали в село Попица, община Бяла Слатина 03.06.2011 541 789 541 789 0 514 699 24,00 Приключен
"Нови възможности за социално предприемачество и създаване на социално прдеприятие в община Бяла слатина" 14.12.2011 240 527 240 527 0 240 527 18,00 Приключен
Подкрепа за деинституционализация на ДДМУИ Надежда село Търнава- община Бяла Слатина 16.02.2012 1 435 843 1 435 843 0 1 435 843 24,00 Приключен
"Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина" 26.06.2012 17 337 634 16 718 740 4 644 490 16 538 918 37,20 Приключен
Подобряване структурата на администрацията в община Бяла Слатина, чрез прилагане на Функционален анализ 08.11.2012 54 028 54 028 0 54 028 14,00 Приключен
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩИНСКО ЗВЕНО ЗА ПОМОЩ И ГРИЖА В ДОМА – БЯЛА СЛАТИНА 29.11.2012 240 931 240 931 0 219 586 15,00 Приключен
Модерна и ефективна администрация в Община Бяла Слатина 22.04.2013 82 869 82 869 0 82 869 12,00 Приключен
Отново на работа за по-добър утрешен ден 14.10.2013 0 0 0 0 12,00 Приключен
Ефективни местни политики – гаранция за устойчиво развитие на община Бяла Слатина 29.10.2013 74 890 74 890 0 74 890 9,00 Приключен
Като в свой дом 12.06.2014 423 696 423 696 0 423 696 15,00 Приключен
Подобряване на компетентността и ефективността на служителите от общинска администрация Бяла Слатина 04.08.2014 101 091 101 091 0 101 091 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
ХАЙДЕ НА УЧИЛИЩЕ: УЧИЛИЩЕ И РОДИТЕЛИ ПАРТНЬОРИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВНА УЧИЛИЩНА СРЕДА И ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО 17.06.2008 12,00 Прекратен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„Да подадем ръка” 05.11.2010 14,00 Приключен
Качествена грижа у дома 23.11.2010 14,00 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз