Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 160051420 ИНВИКТУС ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив БУЛ. "Мария Луиза" №69В
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Банско – Закопане – обмен на добри практики и сътрудничество за развитие и маркетинг на зимния туризъм BG161PO001-4.2.01-0057-C0001
"Конкурентспособност и развитие на "Универсал -95" ООД BG161PO003-2.1.08-0009-C0001
"Деникал -05" ЕООД за конкурентоспособност и качество на предлаганите услуги" BG161PO003-2.1.08-0203-C0001
Система за управление на качеството в "Д.Младенов" ЕООД, гаранция за бъдещо развитие BG161PO003-2.1.08-0252-C0001
Повишаване на конкурентните предимства на "Дармед сервиз" ООД- Пловдив" BG161PO003-2.1.08-0022-C0001
"Модерно управление и качество на здравните услуги в ДКЦ II - Пловдив" BG161PO003-2.1.08-0112-C0001
"Информационна сигурност и защита на данни в МБАЛ Свети Панталеймон" BG161PO003-2.1.08-0113-C0001
Конкурентоспособност на СД "ХИК-91 Пацев и с-ие" чрез внедряване на система за управление на безопасността на храните BG161PO003-2.1.08-0136-C0001
Инвестиции и модернизация в "Елитком" ООД BG161PO003-2.1.11-0185-C0001
Насърчаване на развитието на „ФАТ” ЕООД с грижа към околната среда BG161PO003-2.1.12-1093-C0001
Система за управление на информационната сигурност в „ЗЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД BG161PO003-2.1.12-1095-C0001
„ЕЛИТКОМ” ООД – конкурентоспособност и нови перспективи BG161PO003-2.1.12-1101-C0001
Повишаване на конкурентните предимства на „БИТТЕЛ” ЕООД BG161PO003-2.1.12-1106-C0001
„ТЕКОМ” ООД – ЕТАЛОН ЗА КАЧЕСТВО И ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА В СТРОИТЕЛСТВОТО BG161PO003-2.1.12-1108-C0001
Подобряване на екологичните резултати в “КМД” ЕООД BG161PO003-2.1.12-1114-C0001
Качество и сигурност на информацията в „Адроит Електроникс” ЕООД BG161PO003-2.1.12-1129-C0001
„ХЕЛИОС - МЕТАЛ ЦЕНТЪР” ООД – УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ BG161PO003-2.1.12-1177-C0001
Подобряване условията на труд във фирма Коди - 07 ООД чрез закупуване на работно облекло, ЛПС и машини от ново поколение, премахващи тежкия физически труд и съхраняващи здравето на работниците, и въвеждане на международна система за безопасност на труда OHSAS 18001 и сертифициране според изискванията на стандарта BG051PO001-2.3.02-0352-C0001
Подобряване условията на труд в ЕТ "Кемал Бозов" BG051PO001-2.3.02-0047-C0001
"Повишаване на квалификацията на служителите от "АНДИ БГ" ООД BG051PO001-2.1.16-0046-C0001
Конкурентно бъдеще за "Хелиос-Метал Център" ООД BG161PO003-2.1.13-0418-C0001
"Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в „Бултекс 99” ЕООД чрез закупуване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло за заетите лица" BG051PO001-2.3.03-0433-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз