Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000024955 Община Сандански
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Сандански 2800 Сандански област Благоевград, община Сандански, гр.Сандански, бул.”Свобода”№14
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
“Рехабилитация на път IV -10903 Мелник-Кърланово-Рожен от км.0+000 до км.6+000” 04.06.2008 4 942 203 4 942 203 0 4 942 203 24,00 Приключен
Техническа помощ за инвестиционен проект „Изграждане на втора клетка за Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна” 29.12.2008 152 944 152 944 13 000 152 944 41,90 Приключен
Проект „Техническа помощ за инвестиционен проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води – Сандански” 12.01.2009 0 0 13 800 0 33,00 Прекратен
"Чрез лечебна педагогика и социална терапия за успешна адаптация и интеграция на децата с множествени увреждания от ДДУИ, с.Петрово" 19.06.2009 187 320 187 320 0 187 284 14,00 Приключен
Обособяване на социален център в сградата на ПГ “Яне Сандански” 28.12.2009 313 072 313 072 0 313 072 12,00 Приключен
Корекция на река Санданска Бистрица - градски парк Сандански 03.06.2011 851 799 851 799 0 809 209 24,90 Приключен
Сандански - зората на ранното християнство 23.11.2011 5 800 643 5 719 933 157 446 5 719 933 49,30 Приключен
Обновяване и оборудване на МБАЛ „Свети Врач”, Сандански 31.01.2012 3 714 624 3 558 429 177 589 3 558 429 24,00 Приключен
"Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански" 17.02.2012 564 179 564 179 0 564 182 43,03 Приключен
Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск град Сандански 21.02.2012 1 007 534 1 007 534 0 1 007 534 26,43 Приключен
Развитие за устойчив туризъм. 11.09.2012 387 543 352 643 34 900 335 011 24,00 Приключен
“Голямото семейство” 14.12.2012 230 555 230 555 0 223 631 16,00 Приключен
Обогатяване на културния живот в община Сандански чрез организиране на иновативни форми на културни изяви 23.04.2013 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Провеждане и участие в обучения за по- добро управление и развитие на служителите в община Сандански 04.12.2013 80 978 80 978 0 80 978 9,00 Приключен
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сандански 20.12.2013 167 690 167 690 0 159 306 22,00 Приключен
„Разкриване на социални услуги –ново начало за децата и младежите с увреждания ” 23.06.2014 200 582 200 582 0 200 578 15,00 Приключен
„Провеждане и участие в обучения за по- добро управление и развитие на служителите в община Сандански” 29.07.2014 57 652 57 652 0 57 652 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Фабрика за таланти, отличници и победители 19.06.2008 18,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„Подобряване работата на администрацията при провеждане и прилагане на политики за местно и регионално развитие в област Благоевград” 06.06.2012 18,27 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз