Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000261363 Община Бобов дол
Седалище Област: Кюстендил Oбщина: Бобов дол 2670 Бобов дол гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, ул. “27-ми Октомври” №2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Създаване на съвременна образователна среда в ОУ „Никола Йонков Вапцаров” и СОУ „Христо Ботев”, гр. Бобов дол, чрез осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура" 02.06.2008 0 0 0 0 16,00 Прекратен
“Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдително-канализационна мрежа (битова и дъждовна) и изграждане на ПСОВ-гр. Бобов дол”” 12.01.2009 519 236 519 236 0 577 345 28,00 Приключен
Прилагане и обмен на междурегионални практики и иновации за устойчиво местно развитие на Община Бобов дол 10.04.2009 173 016 173 016 0 173 016 21,07 Приключен
"Администрация в услуга" 12.06.2009 488 470 488 470 0 488 470 31,00 Приключен
„Достоен живот в семейна среда” 02.11.2010 146 562 146 562 0 119 838 14,00 Приключен
„Ефективна структура на общинските администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила” 04.10.2012 169 891 169 891 0 169 891 18,00 Приключен
ГРИЖИ В ДОМА ЗА РИСКОВИ ГРУПИ ОТ ОБЩНОСТТА 29.11.2012 164 775 164 775 0 150 296 15,00 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите в община Бобов дол за по-добро изпълнение на служебните им задължения 27.05.2013 39 800 39 800 0 39 800 12,00 Приключен
Възможност за достоен живот 18.06.2013 226 539 226 539 0 215 606 19,00 Приключен
Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Бобов дол 25.10.2013 70 864 70 864 0 70 864 9,00 Приключен
„Компетентна и ефективна администрация в Община Бобов дол“ 22.08.2014 124 477 124 477 0 124 477 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Нови възможности 13.11.2009 16,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ 12.07.2011 53,80 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз