Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0005-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/ 012-01
Наименование: Създаване на съвременна образователна среда в ОУ „Никола Йонков Вапцаров” и СОУ „Христо Ботев”, гр. Бобов дол, чрез осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура"
Бенефициент: Община Бобов дол
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2008
Начална дата: 02.06.2008
Дата на приключване: 02.10.2009
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Бобов дол
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Дейност І: Подготвителни дейности
Дейност ІІ. Обследване за енергийна ефективност
Дейност ІІІ. Извършване на СМР
Дейност ІV. Доставка на оборудване
Дейност V. Внедряване на мерки за енергийна ефективност
Дейност VІ. Дейности по визуализация, информираност и публичност.
Дейност VІІ. Управление на проекта
Дейност VІІІ. Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ХИЙТ КОНСУЛТ
ТЕОДОРОС
Проджект Партнерс и Ко
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 984 166 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 2 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура Община Бобов дол
Индикатор 4 Създаване на нови работни места:- постоянни и временни Община Бобов дол


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз