Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131509605 "ФИНСИС"ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. "Петър Парчевич" № 55
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Корекция на дерета през с. Еленово, Община Благоевград BG161PO001-1.4.06-0035-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на "Агротехчаст" АД чрез технологично обновление на оборудването му за производство на машини за превозване и извозване на битови отпадъци за падащи бордове на камиони за селскостопански дейности BG161PO003-2.1.11-0090-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЕООД "ТИХ ТРУД"-СТАРА ЗАГОРА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛНАТА МУ ДЕЙНОСТ BG161PO003-2.1.10-0004-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на малкия и среден бизнес в Хасковска област чрез създаване и ефективно функциониранена регионален бизнес инкубатор в гр. Димитровград" BG161PO003-2.2.01-0022-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА АД „ПЕРЛА ТУРИСТ” ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛEНИЕ ПО МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 22000:2006 И ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА BG161PO003-2.1.12-0819-C0001
Технологична модернизация на дейността на "Химмаш" АД чрез закупуване на иновативна автоматична машина за оформяне на дъна на специализирани съдове и чрез разработване на маркетингови анализи и стратегии BG161PO003-2.1.13-0198-C0001
РАЗРАБОТВАНЕ И МАРКЕТИРАНЕ НА ИНОВАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И ПРОИЗВОДСТВОТО НА СЪВРЕМЕННИ НЕСТАНДАРТНИ АРХИТЕКТУРНИ КОНСТРУКЦИИ ТИП „ФОРМИ СЪС СВОБОДНА СТРУКТУРА” BG161PO003-1.1.05-0102-C0001
Устойчиво и конкурентноспособно развитие на клъстер фото стил BG161PO003-2.4.01-0030-C0001
РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА КЛЪСТЪР МОДНО БЕЛЬО BG161PO003-2.4.01-0032-C0001
Конкурентоспособно развитие на националния куриерски клъстер BG161PO003-2.4.01-0041-C0001
ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В „МЕБЕЛЛУКС” АД BG161PO003-1.1.07-0586-C0001
ВНЕДРЯВАНЕ В “АТРА-96” ООД НА ПРОДУКТИ С ИНОВАТИВЕН ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН BG161PO003-1.1.07-0290-C0001
"Устойчиво и конкурентоспособно развитие на клъстър визия" BG161PO003-2.4.02-0015-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз