Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0198-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация на дейността на "Химмаш" АД чрез закупуване на иновативна автоматична машина за оформяне на дъна на специализирани съдове и чрез разработване на маркетингови анализи и стратегии
Бенефициент: "ХИММАШ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА „ХИММАШ” АД ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ИНОВАТИВНА АВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДЪНА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЪДОВЕ И ЧРЕЗ РАЗРАБОТВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ АНАЛИЗИ И СТРАТЕГИИ
Дейности: Дейност 1. Подготовка и провеждане на процедура за избор на доставчик на оборудване
Дейност 2. Доставка и монтаж на оборудване
Дейност 3. Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител за разработване на маркетингови анализи и стратегии.
Дейност 4. Разработване на маркетингови анализи и стратегии
Дейност 5. Визуализация и публичност
Дейност 6. Одит
Дейност 7. Отчетност
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 281 060 BGN
Общ бюджет: 2 133 960 BGN
БФП: 1 280 376 BGN
Общо изплатени средства: 1 280 028 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 280 376 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 256 212 BGN
2014 1 023 816 BGN
2015 0 BGN
1 280 028 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 088 320 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 217 780 BGN
2014 870 244 BGN
2015 0 BGN
1 088 024 BGN
В т.ч. Национално финансиране 192 056 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 432 BGN
2014 153 572 BGN
2015 0 BGN
192 004 BGN
Финансиране от бенефициента 854 040 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 нови продукти .
Индикатор 8 Намаляване на себестойността на произвежданата с помощта на новата машина продукция
Индикатор 9 Увеличаване на пазарния дял на износа
Индикатор 10 Увеличаване на приходите от продажби


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз