Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103760963 "ДЕМА" ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр. Варна, район Приморски, ж.к. "Чайка", бл. 188, ап.26
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия BG161PO001-1.4.06-0021-C0001
Изграждане на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения в рискови зони на територията на община Аксаково BG161PO001-1.4.06-0023-C0001
Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия BG161PO001-1.1.11-0058-C0001
Повишаване на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ "Васил Левски" и СОУ "Хр.Ботев" с.Ветрино BG161PO001-4.1.03-0034-C0001
"НАР Яйлата- античната врата на Добруджа" BG161PO001-3.1.03-0031-C0001
Създаване на зелена и достъпна градска среда в централна градска част на град Разград BG161PO001-1.4.09-0009-C0001
Изграждане на съвременна градска среда, културна, образователна и социална инфраструктура в гр.Разград - гаранция за интегрирано градско развитие BG161PO001-5.3.02-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз