Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200722556 "ИЗ-ПРО" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реконструкция, модернизация и мерки за енергийна ефективност в комплесс "Ректорат" на Софийски университет "Св. Климент Охридски" BG161PO001-1.1.07-0024-C0001
Повишаване на ее в СОУ Св.Св. "Кирил и Методий" и ЦДГ "6-те ястребинчета" в гр. Антоново BG161PO001-4.1.03-0028-C0001
Община Мездра с енергийно-ефективна образователна инфраструктура BG161PO001-1.1.09-0001-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите от общинска администрация Смядово BG051PO002-2.2.08-0157-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕТРИНО BG051PO002-2.2.08-0076-C0001
Общинска администрация Тополовград-ефективна и компетентна BG051PO002-2.2.08-0026-C0001
Ефективна и компетентна общинска администрация Каолиново BG051PO002-2.2.08-0109-C0001
Ефективна и компетентна общинска администрация Никола Козлево BG051PO002-2.2.08-0164-C0001
Ефективна и компетентна общинска администрация Две могили BG051PO002-2.2.08-0094-C0001
Подобряване на работата на Общинска администрация Поморие чрез оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността от дейността й BG051PO002-1.1.07-0011-C0001
По-добро изпълнение на политики в интерес на местната общност в Община Поморие BG051PO002-1.3.07-0028-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз