Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0001-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/039-01
Наименование: Община Мездра с енергийно-ефективна образователна инфраструктура
Бенефициент: Община Мездра
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 28.03.2012
Дата на приключване: 28.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Мездра
Описание
Описание на проекта: Да осигури общинската образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност.
Дейности: дейност 1 Управление на проекта
дейност 2 Популяризиране на проекта сред целевите групи и обществеността
дейност 3 Провеждане на процедури за избор на изпълнители
дейност 4 Внедряване на мерки за енергийна ефективност в обектите
дейност 5 Изпълнение на независим строителен надзор
дейност 6 Въвеждане на обектите в експлоатация
дейност 7 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 891 731 BGN
Общ бюджет: 705 167 BGN
БФП: 705 167 BGN
Общо изплатени средства: 599 392 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 705 167 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 599 392 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
599 392 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 599 392 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 599 392 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
599 392 BGN
В т.ч. Национално финансиране 105 775 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 2 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 4 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни
Индикатор 5 !индикатор:Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз