Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 836149517 СК "Темида"
Седалище Област: Хасково Oбщина: Хасково 6300 Хасково БУЛ. "България"73
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Не сте сами - 3” BG051PO001-5.2.07-0090-C0001
Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково BG161PO002-3.3.02-0001-C0001
Социално предприятие "Зелен свят в община Маджарово" BG051PO001-5.1.02-0007-C0001
Подобряване на ефективносттаи ефикасността на администрацията в Община Хасково BG051PO002-1.1.04-0035-C0001
Център за социални услуги в домашна среда BG051PO001-5.1.04-0008-C0001
ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА „ДОСТОЙНА ПОДКРЕПА” BG051PO001-5.1.04-0118-C0001
Компетентна и ефективна общинска администрация BG051PO002-2.2.08-0073-C0001
Интегриране на деца и младежи с увреждания в Община Хасково чрез услуги от резидентен тип ” BG051PO001-5.2.12-0025-C0001
Добро управление чрез компетентна и ефективна общинска администрация BG051PO002-2.2.12-0039-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Хасково чрез инвестиции в обучения BG051PO002-2.2.15-0156-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз