Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 112612141 "АСО-КС" ООД
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Пазарджик 4400 Пазарджик Гр.Пазарджик, ул."Цар Шишман" № 7А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Корекция на река "Луда Яна" в участъка между пасарелка на км. 0 + 960 и мост на км. 1 + 223, гр. Панагюрище BG161PO001-1.4.06-0013-C0001
Повишаване конкорентоспособността на "Център за лазерни технологии" ООД чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0010-C0001
Технологична модернизация на "ММ Механикс"ООД BG161PO003-2.1.13-0396-C0001
Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати "Купена", "Мантарица", "Беглика" и "Дупката" BG161PO005-3.0.10-0016-C0001
Конкурентоспособност чрез енергоефективно модернизиране на производството на метални изделия BG161PO003-2.3.01-0002-C0001
Повишаване конкурентоспособността на Херкал ЕООД чрез внедряване на високопроизводително технологично оборудване BG161PO003-2.1.13-0359-C0001
Повишаване на конкурентноспосоността на "ПФБ Пресо Фондал-България" ЕООД чрез въвеждане на модерно високотехнологично оборудване BG161PO003-2.1.13-0104-C0001
Повишаване конкурентноспособността на "КЗУ-ЗЛМК"ЕООД чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0392-C0001
Технологична модернизация в ГИДО ООД, гр. Пещера BG161PO003-2.1.13-0406-C0001
"Ефективност и ефикасност чрез внедряване на енергоспестяващи технологии и използване на възобновяеми енергийни източници" BG161PO003-2.3.02-0082-C0001
Организиране на транспорта на заетите лица в "ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД BG051PO001-2.2.03-0182-C0001
Внедряване на нов процес за коатиране на иновативни ензимни продукти BG161PO003-1.1.07-0224-C0001
"Конкурентоспособност с енергоефективни технологии и ВЕИ" BG161PO003-2.3.02-0454-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз