Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0392-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентноспособността на "КЗУ-ЗЛМК"ЕООД чрез технологична модернизация
Бенефициент: ''КЗУ-ЗЛМК'' ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Септември
Описание
Описание на проекта: „Повишаване конкурентноспособността на „КЗУ-ЗЛМК”ЕООД чрез технологична модернизация”
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Подготовка за провеждане на процедура за избор на изпълнител/и
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Провеждане на процедура по “Открит избор” за определяне на изпълнител/и
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка, монтаж и пускане в редовна експлоатация на специализираното оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Визуализация и популяризиране на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Отчетна дейност
Дейност 6:Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Алмарекс" ЕООД
"Уелд Комерс" ООД
Барич и Сие ООД
"АСО-КС" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 356 040 BGN
Общ бюджет: 591 630 BGN
БФП: 354 978 BGN
Общо изплатени средства: 354 978 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 354 978 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 354 978 BGN
2015 0 BGN
354 978 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 301 731 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 301 731 BGN
2015 0 BGN
301 731 BGN
В т.ч. Национално финансиране 53 247 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 53 247 BGN
2015 0 BGN
53 247 BGN
Финансиране от бенефициента 237 360 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Индикатор 1: Закупено ново оборудване
Индикатор 7 Индикатор 2: Въведено иновативно оборудване
Индикатор 8 Индикатор 3: Дял на експортноориентираната продукция
Индикатор 9 Индикатор 4: Средногодишно нарастване на приходите от продажба на произведената продукция


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз