Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117629657 ВИП СТИЛ ЕООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе бул.ФЕРДИНАНД № 24 вх.Б ет.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран проект за ремонт на училищата и детските градини в община Ценово BG161PO001-4.1.01-0071-C0001
Да управляваме заедно! BG051PO002-1.4.02-0008-C0001
Преоборудване с медицинска апаратура, ремонт и мерки по енергийна ефективност за МБАЛ "Ю.Вревская" ЕООД Бяла BG161PO001-4.1.05-0001-C0001
"Интегрирано управление на водите на територията на гр.Бяла, област Русе - етап I" BG161PO005-1.0.06-0020-C0001
„СЪЗДАВАНЕ НА ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА И ПОМОЩ В ДОМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА” BG051PO001-5.1.04-0112-C0001
Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово BG051PO001-5.2.13-0010-C0001
Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и програми BG051PO002-1.3.07-0005-C0001
"Социални услуги и грижа за децата на Бяла" BG051PO001-5.2.12-0071-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз