Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0020-C0001
Номер на проект: DIR–51011116-19-58
Наименование: "Интегрирано управление на водите на територията на гр.Бяла, област Русе - етап I"
Бенефициент: ОБЩИНА БЯЛА
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 13.08.2012
Начална дата: 28.08.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Бяла
Описание
Описание на проекта: "Интегрирано управление на водите на територията на гр.Бяла, област Русе - етап I"
Дейности: Техническа помощ
Строителство
Разходи за проучвания и проектиране
Публичност
Надзор по време на строителството
Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ВИП СТИЛ ЕООД
"СЕМПЕР ФОРТИС" ООД
ДЗЗД"АКВА БЯЛА 99" - София
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 39 141 869 BGN
Общ бюджет: 30 387 485 BGN
БФП: 29 441 149 BGN
Общо изплатени средства: 28 501 682 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 29 441 149 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 957 093 BGN
2013 0 BGN
2014 9 791 553 BGN
2015 16 753 036 BGN
28 501 682 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 24 034 999 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 565 675 BGN
2013 0 BGN
2014 7 833 242 BGN
2015 13 402 429 BGN
22 801 346 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 406 150 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 391 419 BGN
2013 0 BGN
2014 1 958 311 BGN
2015 3 350 607 BGN
5 700 336 BGN
Финансиране от бенефициента 7 808 994 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Допълнително население, обслужвано от проекти за отпадъчни води
Индикатор 2 Изградени ПСОВ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз