Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175075815 "Йона-Л" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Свобода", №16, вх В, ет.1, ап.37
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ДОСТОЕН И КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ BG051PO001-5.2.07-0242-C0001
ДОМ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА BG051PO001-5.2.06-0118-C0001
„Спокойствие за възрастни хора с трайни увреждания и самотно живеещи хора чрез получаване на подкрепа и внимание у дома” BG051PO001-5.2.07-0262-C0001
Дневни центрове за възрастни хора с деменция BG051PO001-5.2.06-0152-C0001
“ГРИЖА У ДОМА ЗА ХОРА В НУЖДА ОТ СЕЛИЩАТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО” BG051PO001-5.2.07-0222-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз