Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 030100914 СД "РАУМ"
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Панагюрище 4500 Панагюрище гр. Панагюрище, ул. "Георги Футеков" №2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване на съвременна социална среда за ДДЛРГ “Павел Бобеков„ и Дневен център за деца с увреждания „Дъга” гр. Панагюрище BG161PO001-1.1.01-0133-C0001
Внедряване в производството на неохлаждаема термовизионна камера с три зрителни полета BG161PO003-1.1.02-0012-C0001
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура, гр. Панагюрище BG161PO001-1.1.09-0023-C0001
Корекция на река "Луда Яна" в участъка между пасарелка на км. 0 + 960 и мост на км. 1 + 223, гр. Панагюрище BG161PO001-1.4.06-0013-C0001
Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище BG161PO001-1.4.07-0005-C0001
Гарантиране на здравето и безопасността при работа на работещите в БУНАЙ АД BG051PO001-2.3.02-0022-C0001
Ефективно и ефикасно управление на общински политики в община Панагюрище в програмния период 2014 – 2020 г. BG051PO002-1.3.07-0095-C0001
Внедряване на иновативна SCADA система и техническа инфраструктура за управление на Водоснабдителна система от язовир „Жеков вир“. BG161PO003-1.1.07-0326-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз