Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175206079 "Поатие"- ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ж.к. "Дружба", бл.416, вх.Б, ет.1, ап.34
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян, включващ обектите: СОУ “Васил Левски”, с. Черни Осъм; ОУ “Васил Левски”, с. Орешак; Целодневна детска градина в с. Орешак; Седмична детска градина в с. Калейца; Целодневна детска градина BG161PO001-1.1.01-0103-C0001
Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност BG161PO001-4.1.03-0082-C0001
"Повишаване енергийната ефективността на "РГС" ООД чрез въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници" BG161PO003-2.3.02-0048-C0001
Повишаване на енергийната ефективност на производството в "СТИМЕКС" ООД BG161PO003-2.3.02-0084-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност в "Ником 97" АД" BG161PO003-2.3.02-0169-C0001
Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд и в производството на ВАЛЕНА ЕООД BG161PO003-2.3.02-0190-C0001
Намаляване на енергоемкостта на производството на сухи строителни смеси в ТЕРА СТАР ООД BG161PO003-2.3.02-0192-C0001
Въвеждане на енергоспестяващи мерки в "МЛ България" АД BG161PO003-2.3.02-0264-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност в производството на "КРИС ФЕШЪН ИНДЪСТРИЙС" АД" BG161PO003-2.3.02-0402-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на х-л България гр. Добрич" BG161PO003-2.3.02-0455-C0001
"Енергийна ефективност в "Алема-Лизинг" АД чрез стартиране на нова дейност" BG161PO003-2.3.02-0506-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз