Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0264-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на енергоспестяващи мерки в "МЛ България" АД
Бенефициент: “МЛ-БЪЛГАРИЯ“ АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.02.2014
Начална дата: 28.02.2014
Дата на приключване: 28.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на енергоспестяващи мерки в "МЛ България" АД
Дейности: Дейност 4 Топлоизолиране на външните стени на сградата в помещенията собственост на предприятието
Дейност 5 Подмяна на старата неподменена дограма на сградата в помещенията собственост на предприятието
Дейност 6 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на отоплителна / охладителна система оползотворяваща възобновяем източник на енергия термопомпа вода - вода
Дейност 7 Доставка и монтаж на енергоефективна осветителна система в Сграда №1 в помещенията собственост на предприятието
Дейност 8 Визуализация на дейностите по проекта
Разходи за извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Беллопринт ООД
"Поатие"- ООД
Елтех ООД
ВИЛД
АЛУПЛАСТ
Е-5
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 145 714 BGN
Общ бюджет: 290 928 BGN
БФП: 145 464 BGN
Общо изплатени средства: 145 464 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 145 464 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 94 714 BGN
2015 50 750 BGN
145 464 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 123 644 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 80 507 BGN
2015 43 137 BGN
123 644 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 820 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 207 BGN
2015 7 612 BGN
21 820 BGN
Финансиране от бенефициента 145 714 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз