Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0048-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване енергийната ефективността на "РГС" ООД чрез въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници"
Бенефициент: РГС ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2013
Начална дата: 23.10.2013
Дата на приключване: 23.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: "Повишаване енергийната ефективността на "РГС" ООД чрез въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Формиране на звено за управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Подмяна на 63 м2 дограма
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Изграждане на термопомпена система
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Въвеждане на инсталация за гореща вода от слънчеви колектори
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Доставка на технологично оборудване от списъка LEME- Фреза тип Вертикален машинен център с ЦПУ- FIRST CNC модел MCV 1000
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 : Дейности свързани с визуалната идентификация
Извършване на енергийно обследване
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 : Подаване на изготвения финален технически и финансов отчет за изпълнението на Асистента по верификация за преглед и одобрение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"МИЛКО" ЕООД
"Поатие"- ООД
"Аврамов Проект" ЕООД
ТИМ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 120 300 BGN
Общ бюджет: 233 600 BGN
БФП: 116 800 BGN
Общо изплатени средства: 116 800 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 116 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 116 800 BGN
2015 0 BGN
116 800 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 99 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 99 280 BGN
2015 0 BGN
99 280 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 520 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 520 BGN
2015 0 BGN
17 520 BGN
Финансиране от бенефициента 120 300 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор 1: Брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 Индикатор 2: Брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения въведени в предприятието
Индикатор 3 Индикатор 3: Инсталирана ВЕИ мощност в предприятието
Индикатор 4 Индикатор 4: Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност
Индикатор 5 Индикатор 5: Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираната по проекта Мярка 1
Индикатор 6 Индикатор 6: Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираната по проекта Мярка 2
Индикатор 7 Индикатор 7: Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираната по проекта Мярка 3
Индикатор 8 Индикатор 8: Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираната по проекта Мярка 4
Индикатор 9 Индикатор 9: Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 10 Индикатор 10: Стикери върху всеки актив закупен по проекта
Индикатор 11 Индикатор 11: Информационна табела
Индикатор 12 Индикатор 12: Финален технически и финансов отчет за изпълнението


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз