Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0190-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд и в производството на ВАЛЕНА ЕООД
Бенефициент: "ВАЛЕНА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 16.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд и в производството на ВАЛЕНА ЕООД
Дейности: Дейност 3 Топлоизолиране на външните стени и покривите на сгради №1 и №3
Дейност 4 Доставка и монтаж на дограма и външни врати за сграда № 1
Дейност 5 Доставка и монтаж на технологично оборудване
Дейност 6 Доставка и монтаж на компресорна станция за сгъстен въздух
Дейност 7 Визуализация на дейностите по проекта
Дейност 8: Извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 442 866 BGN
Общ бюджет: 885 731 BGN
БФП: 442 866 BGN
Общо изплатени средства: 442 866 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 442 866 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 442 866 BGN
442 866 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 376 436 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 376 436 BGN
376 436 BGN
В т.ч. Национално финансиране 66 430 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 66 430 BGN
66 430 BGN
Финансиране от бенефициента 442 866 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 (Д) Създадени нови работни места (Определение: Брой създадени работни места, изчислени на пълен работен ден)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз