Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 110565910 "Арт студио БМ" ЕООД
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Троян 5600 Троян гр. Троян , ул "Генерал Карцов" №94
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура на територията на град Троян за предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на гражданите, включващ обектите: свлачище на стадиона и струтище на «Римски път»” BG161PO001-1.4.03-0001-C0001
Интегриран проект за подобряване на градската среда на град Троян BG161PO001-1.4.05-0015-C0001
Интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян, включващ обектите: СОУ “Васил Левски”, с. Черни Осъм; ОУ “Васил Левски”, с. Орешак; Целодневна детска градина в с. Орешак; Седмична детска градина в с. Калейца; Целодневна детска градина BG161PO001-1.1.01-0103-C0001
„Развитие на туристически атракции в община Троян” BG161PO001-3.1.02-0087-C0001
Технологична модернизация на „ВЕКО” ЕООД чрез закупуване на автоматична линия за пълнене на флакони, етикетираща машина и принтер за поставяне на дата BG161PO003-2.1.06-0559-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите от Общинска администрация - Троян BG051PO002-2.2.08-0084-C0001
"Здраве и безопасност при работа" BG051PO001-2.3.03-0061-C0001
"Подобряване на условията на труд във "В и К-СТЕНЕТО" ЕООД BG051PO001-2.3.03-1098-C0001
Реконструкция/ обновяване и оборудване на МБАЛ Троян ЕООД, гр. Троян BG161PO001-1.1.12-0021-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз