Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131398902 Елит Прес Къмпани ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Сердика 13 вх.Б ет.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Разработване и изследване на нов екологичен експлозив за граждански цели" BG161PO003-1.1.01-0076-C0001
УЧИЛИЩНИ КЛУБОВЕ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО" BG051PO001-4.2.03-0272-C0001
НОВА ИДЕЯ BG161PO003-2.1.06-0515-C0001
СЪЗДАВАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ /АЦЕДО/ В НМА "ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" BG051PO001-4.3.04-0055-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ /ЕСУ/ В НМА "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" BG051PO001-3.1.08-0034-C0001
Въвеждане на система за управление на качеството в МУ-София, съгласно ИСО 9001/2008 и интегриране на информационните системи в университета BG051PO001-3.1.08-0036-C0001
„Шанс за децата – разкриване на тринадесет „Центрове за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи и три „Защитени жилища“ в Столична община“ BG051PO001-5.2.12-0056-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА ТЕКУЩАТА КВАЛИФИКАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО И ТЪРГОВСКОТО ПРАВО BG051PO002-2.4.14-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз