Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0515-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: НОВА ИДЕЯ
Бенефициент: "СПИРО ЕЪР" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Да повиши конкуретноспособността на "СПИРО ЕЪР" ЕООД посредством стартирането на нова дейност, като допълнение към основното производство на фирмата.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1. Провеждане на тръжна процедура
Подготовка и изпълнение на Дейност 2. Доставка на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 3. Доставка и инсталиране на софтуер
Подготовка и изпълнение на Дейност 4. Управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5. Отчетност
Подготовка и изпълнение на Дейност 6. Осигуряване на публичност
Подготовка и изпълнение на Дейност 7. Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Елит Прес Къмпани ЕООД
ЕКС ТУ СПАРК ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 193 374 BGN
Общ бюджет: 314 230 BGN
БФП: 188 538 BGN
Общо изплатени средства: 188 538 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 188 538 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 188 538 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
188 538 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 160 257 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 160 257 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
160 257 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 281 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 281 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 281 BGN
Финансиране от бенефициента 128 916 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 въведени нови технологии/продукти
Индикатор 9 доставен хардуер по приложена спецификация – сървърна част, защитна стена, захранване
Индикатор 10 разработен и доставен софтуер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз