Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.01-0076-C0001
Номер на проект: CO/STF/75/03.04.2008
Наименование: "Разработване и изследване на нов екологичен експлозив за граждански цели"
Бенефициент: "НИТРОИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.04.2009
Начална дата: 16.04.2009
Дата на приключване: 16.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Иновационният продукт се отнася за взривни смеси в областта на производството и използването на експлозиви за извършване на промишлени взривни работи по метода на сондажите и взривните дупки, при ръчно и механизирано зареждане
Дейности: Дейности по проекта извършвани със собствен труд Дейности по проекта извършвани със собствен труд
Доставка на консумативи и материали Доставка на консумативи и материали
Създаване на програми и методики за измерване и изпитвания Създаване на програми и методики за измерване и изпитвания включващо: Изследване на физикохимичните характеристики и използването на емулсията за създаване на екологично чист експлозим; Извършване на пълни лабораторно-полигонни изследвани на различни оптични образци на новия екологично чист експлозив
Изработване на опитен образец Изработване на опитен образец включващ: Приемен и подготвящ модул, модул за емулгиране, смесителен модул и модул за тариране и опаковка
Проучвания, изготвяне на патентно досие и патентна заявка Проучвания, изготвяне на патентно досие и патентна заявка
Визуализация и изготвяне на рекламни материали и диплянки Визуализация и изготвяне на рекламни материали и диплянки
Изработване на интернет страница Изработване на интернет страница
Одит на проекта Одит на проекта
Наемане на помещение за изследване Наемане на помещение за изследване
Наемане на оборудване за изследване, измерване и изпитване, и изработка на опитен образец Наемане на оборудване за изследване, измерване и изпитване, и изработка на опитен образец
Организиране и управление на проекта Организиране и управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 368 953 BGN
Общ бюджет: 257 739 BGN
БФП: 231 965 BGN
Общо изплатени средства: 231 070 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 231 965 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 195 672 BGN
2012 34 283 BGN
2013 1 116 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
231 070 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 197 170 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 166 321 BGN
2012 29 140 BGN
2013 948 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
196 410 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 29 351 BGN
2012 5 142 BGN
2013 167 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 661 BGN
Финансиране от бенефициента 40 995 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 2 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз