Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 813129266 "ИНХОМ" ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Белослав 9150 Белослав гр. Белослав 9150 цех 4 в БЕЛОПАЛ АД
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на иновативен продукт в производството на „Пътища и мостове” ЕООД. BG161PO003-1.1.04-0026-C0001
Пътища и мостове ПРО – Български иновативен производител. BG161PO003-1.1.04-0027-C0001
ВХБ модерна и конкурентоспособна компания BG161PO003-2.1.12-0971-C0001
СТРИМОНА СТРОЙ автоматизира системите си за управление BG161PO003-2.1.12-0973-C0001
СИКО-С - стратегия 25/25/8 BG161PO003-2.1.12-0975-C0001
Автоматизиране на процесите на ЛОНГА ПРИМА – път към пазарния успех BG161PO003-2.1.12-0989-C0001
Модернизиране на системите на ИНСТИТУТ ПО ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ - пряк път към пазарния успех BG161PO003-2.1.12-0993-C0001
ИНХОМ-98 повишава конкурентоспособността си, чрез модернизиране на производствения процес BG161PO003-2.1.13-0140-C0001
Подобряване на качеството и ефективността на СТРИМОНА СТРОЙ BG161PO003-2.1.13-0128-C0001
Разширяване на пазарните позиции и повишаване на конкурентоспособността на СМС ИНВЕСТ BG161PO003-2.1.13-0131-C0001
"Научни изследвания за целите на разработка на софтуерен инструмент за генериране на ЕПГ (Ефектен план график) чрез иновационен метод за инокритериална оптимизация при дискретно производство в рамките на МСП" BG161PO003-1.1.06-0083-C0001
"Научноизследователска дейност за разработка на софтуерни инструменти за планиране на стоковите запаси на база прогнозни стойности на търсене според функция на полезност, изграждане спрямо исторически данни и експертна оценка, с последваща екстраполация на резултатите" BG161PO003-1.1.06-0086-C0001
Оптимизиране и автоматизиране на бизнес процесите във ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ BG161PO003-2.1.12-0992-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз