Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175653596 Фондация Кореняк
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София кв. Красно село, жк Лагера, бл. 54, вх.Г, ет.2, ап. 46
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Междурегионално сътрудничество и партньорство за развитие и приложение на ВЕИ между община Суворово (България) и област Бадахос (Испания) BG161PO001-4.2.01-0027-C0001
Фестивалът на чушката, домата, традиционните храни и занаяти - културната марка за устойчиво развитие, обновление и повишаване на привлекателността на община Стамболийски BG161PO001-1.1.10-0043-C0001
От 19-ти до 21 век - традициите са живи BG161PO001-1.1.10-0003-C0001
"Иновативни подходи за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес в община Левски" BG051PO001-7.0.07-0021-C0001
Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на ОА Ловеч чрез обучение BG051PO002-2.2.09-0031-C0001
Община Аврен – по-ефективна администрация в партньорство с гражданите BG051PO002-1.3.07-0073-C0001
По-добра ефективност при изпълнението на местни политики в община Драгоман BG051PO002-1.3.07-0145-C0001
За прозрачна и ефективна общинска политика за развитие BG051PO002-1.3.07-0053-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз