Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115245280 ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Стамболийски 4210 Стамболийски гр.Стамболийски ул.”Г.Раковски”№29
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване на административния и технологичен капацитет на общинските и областни администрации чрез разработка и внедряване на набор от унифицирани електронни административни услуги и въвеждане на системи за управление и модели на самооценка 12.06.2009 598 218 598 218 0 782 084 37,53 Приключен
Прилагане на мерки за предотвратяване на наводнения за обекти в община Стамболийски 03.06.2011 656 236 633 595 25 105 601 915 24,00 Приключен
Фестивалът на чушката, домата, традиционните храни и занаяти - културната марка за устойчиво развитие, обновление и повишаване на привлекателността на община Стамболийски 09.08.2011 251 171 251 171 0 238 613 24,00 Приключен
Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в община Стамболийски, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип 28.12.2011 752 261 752 261 0 752 261 24,00 Приключен
Интегриран проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на територията на община Стамболийски 28.03.2012 1 827 851 1 790 114 49 355 1 521 597 31,73 Приключен
"Канализация и ГПСОВ община Стамболийски" 22.08.2012 29 927 055 29 033 818 7 571 100 28 881 338 41,07 Приключен
Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Стамболийски 07.11.2013 73 038 73 038 0 73 038 9,00 Приключен
ЦНСТ "Моят нов дом" 04.12.2013 97 365 97 365 0 97 364 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз