Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200149793 "Зонков" ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул.Крали Марко 25-27, ет.4, ап.13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на образователната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие на територията на община Първомай BG161PO001-1.1.01-0049-C0001
Оценка на съответствието за стандарти EN253, EN448 и EN488 на продуктите на „Инстал инженеринг” и контролна система за тяхното изпитване BG161PO003-2.1.03-0081-C0001
“Цялостна реконструкция на част от път ІV-58017 Жълт камък – Узуново – Три могили и на пътен участък между с.Богданица и с.Конуш //ІV-58807/” BG161PO001-2.1.02-0022-C0001
Фестивалът на чушката, домата, традиционните храни и занаяти - културната марка за устойчиво развитие, обновление и повишаване на привлекателността на община Стамболийски BG161PO001-1.1.10-0043-C0001
"Културни празници на Куклен - Да претворим традициите" („КУКЛЕН НА ЖИВО” 2012 – 2013) BG161PO001-1.1.10-0041-C0001
Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в община Стамболийски, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип BG161PO001-1.1.11-0025-C0001
Интегриран проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на територията на община Стамболийски BG161PO001-1.1.09-0044-C0001
Повишаване конкурентоспособността на “МАШПРОМ - КМХ” ООД чрез технологично обновление BG161PO003-2.1.13-0199-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „Техно Прес” ЕООД чрез диверсификация на продукцията и разширяване на производството BG161PO003-2.1.13-0337-C0001
Нови перспективи за повишаване на конкурентоспособността на КАРИНА – 4 ООД BG161PO003-2.1.13-0230-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз