Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131202054 "ГБФ КОНСУЛТИНГ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София УЛ. "ВИТОША" No 39А, ет.1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Разработка и внедряване в производството на функционални свръхтвърди и температурностабилни нанокомпозитни покрития с висока устойчивост на външни въздействия" 15.03.2012 0 0 932 165 0 24,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Криостати за композитни германиеви детектори за йонизиращи лъчения" BG161PO003-1.1.01-0082-C0001
Подобряване условията на труд в АСПО ЕООД BG051PO001-2.3.02-0110-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз