Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200343321 БИЙЧ ЕНЕРДЖИ ООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Поморие 8200 Поморие ЦАР БОРИС 1-ВИ 219, ХОТЕЛ ЕТА ОФИС 306
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Криостати за композитни германиеви детектори за йонизиращи лъчения" BG161PO003-1.1.01-0082-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз