Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131357738 "КЕПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул."Витоша" № 39, ет.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Първомай BG161PO005-1.0.01-0133-C0001
"Криостати за композитни германиеви детектори за йонизиращи лъчения" BG161PO003-1.1.01-0082-C0001
Повишаване на административния и технологичен капацитет на общинските и областни администрации чрез разработка и внедряване на набор от унифицирани електронни административни услуги и въвеждане на системи за управление и модели на самооценка BG051PO002-3.1.02-0076-C0001
"Въвеждане и сертифициране на система за производствен контрол в "Зебра АД" BG161PO003-2.1.03-0275-C0001
"Покриване на международно признати стандарти - Разширяване на обхвата на лабораторията на Кри - консулт ЕООД" BG161PO003-2.1.03-0312-C0001
Чрез партньорство за по-висока квалификация и конкурентоспособност на Европейския пазар BG051PO001-2.1.02-0438-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз