Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040990962 ЕТ "Бони-Кими-Н.Лискова"
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Пещера 4550 Пещера ул."Михаил Такев" №148 А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Туризмът за насърчаване на междурегионалното сътрудничество BG161PO001-4.2.01-0103-C0001
"Технологично обновление и модернизация в Обувна Фабрика Бари" BG161PO003-2.1.04-0311-C0001
Повишаване конкурентоспособността на "Бунай" АД чрез сертифициране на системата за управление на качеството във фирмата по стандарта ISO/TS 16949:2009 BG161PO003-2.1.08-0110-C0001
Увеличаване производствения капацитет на “Бунай” АД и стартиране на инструментално производство BG161PO003-2.1.13-0343-C0001
Разработване на архетипна матрица, шаблони, и устойчива хибридна технология за цифровизация и мултимедийно илюстриране на учебници, предназначени за интегриране в интерактивна учебна среда и използване в методики за комбинирано обучение в образователните институции BG161PO003-1.1.05-0091-C0001
Инвестиция в съвременно оборудване, насочена към модернизиране и оптимизиране на производствено технологичния процес в Обувна Фабрика Бари BG161PO003-2.1.13-0188-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз