Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200284346 АНКОР А ДЖЕНТЕ ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Христо Ценов" 9-11, вх. А, ап.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Пазарджик – устойчиво развиваща се община BG161PO001-4.2.01-0045-C0001
Уникална визия без граници BG051PO001-7.0.07-0027-C0001
Да се научим да живеем заедно BG051PO001-4.1.05-0250-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз