Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175350556 ПР КОНСУЛТИНГ АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Лозенец, ,л. Криволак 21, ап.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Пазарджик – устойчиво развиваща се община BG161PO001-4.2.01-0045-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз