Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200424242 АВА-13
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Ул.Карнеги 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Въвеждане на европейските практики за екологично производство от "Надежда 2002" АД и сертифициране по ISO 9001 и 14001" BG161PO003-2.1.02-0032-C0001
Пазарджик – устойчиво развиваща се община BG161PO001-4.2.01-0045-C0001
Клубове на бъдещото BG051PO001-4.2.03-0132-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз