Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 113568267 "ПерфектОдитКонсулт-БТ"ЕООД
Седалище Област: Перник Oбщина: Перник 2300 Перник ул."Лом"3/141
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
" Повишаване на производителността и качеството на продукцията на ЛЕМИ-ТРАФО " BG161PO003-2.1.04-0648-C0001
Ефективна и устойчива конкурентоспособност на фирма БЕЛВИ ООД чрез обновление, модернизация и диверсификация на продукцията BG161PO003-2.1.11-0136-C0001
"НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ - социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Перник" BG051PO001-5.1.02-0042-C0001
"Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим" BG161PO005-1.0.06-0010-C0001
Повишаване ефективността на „ЗУУМ” ООД, гр.Перник чрез технологично обновление BG161PO003-2.1.13-0371-C0001
Постигане на устойчива конкурентоспособност на "Леми Трафо" ЕООД на националния и международните пазари BG161PO003-2.1.11-0073-C0001
"Подобряване условията на труд в "АК МАГНИТ" АД" BG051PO001-2.3.03-0756-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз