Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0136-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-18
Наименование: Ефективна и устойчива конкурентоспособност на фирма БЕЛВИ ООД чрез обновление, модернизация и диверсификация на продукцията
Бенефициент: "Белви" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.10.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Ефективна и устойчива конкурентоспособност на фирма БЕЛВИ ООД чрез обновление, модернизация и диверсификация на продукцията
Дейности: Дейност 1 Подготвителни работи и Управление на проекта
Дейност 2 Детайлизиране на техническите изисквания и критерии за избраните видове машини и оборудване
Дейност 3 Провеждане на тръжни процедури за избор на доставчик
Дейност 4 Доставка, монтаж и обучение за работа; Наемане на нови работни места
Дейност 5 Популяризиране на проекта
Дейност 6 Одит и отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 032 529 BGN
Общ бюджет: 1 719 919 BGN
БФП: 1 031 951 BGN
Общо изплатени средства: 1 031 768 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 031 951 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 031 768 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 031 768 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 877 159 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 877 003 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
877 003 BGN
В т.ч. Национално финансиране 154 793 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 154 765 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
154 765 BGN
Финансиране от бенефициента 688 353 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Обем увеличени приходи - Белви
Индикатор 9 Намалени преки разходи - Белви
Индикатор 10 Подобряване на конкурентноспособността- пазарен дял в бранша в региона
Индикатор 11 Намалена себестойност - Белви
Индикатор 12 Намален технологичен отпадък и загуби от суровини
Индикатор 13 Реализирани приходи от износ
Индикатор 14 Подобряване на качеството - увеличен гаранционен срок на продукцията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз