Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0648-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: " Повишаване на производителността и качеството на продукцията на ЛЕМИ-ТРАФО "
Бенефициент: "Леми-Трафо" ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на производителността и качеството на продукцията на ЛЕМИ-ТРАФО "
Дейности: Организация и управление на проекта
Доставка и пускане в експлоатация на „Бобинажна машина за производство на високоволтови бобини за маслени разпределителни трансформатори и Лабораторна станция за изпитване на трансформатори”;
Визуализация и разпространение на информация за проекта
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ПерфектОдитКонсулт-БТ"ЕООД
"Интеркомплекс"ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 998 030 BGN
Общ бюджет: 1 806 190 BGN
БФП: 997 845 BGN
Общо изплатени средства: 997 845 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 997 845 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 996 851 BGN
2012 994 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
997 845 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 848 169 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 847 323 BGN
2012 845 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
848 169 BGN
В т.ч. Национално финансиране 149 677 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 149 528 BGN
2012 149 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 677 BGN
Финансиране от бенефициента 808 360 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз