Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200761304 "ОДИТ НП" ЕООД
Седалище Област: Враца Oбщина: Враца 3000 Враца ул. "Алеко Константинов" № 4, вх. "Г", ап. 48
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура за основното и средно образование и пред-училищния процес на територията на община Мездра” BG161PO001-1.1.01-0008-C0001
"Технологична модернизация в „КРОКАНТИНА” ООД" BG161PO003-2.1.04-0193-C0001
"Разширяване на технологичните възможности, продуктовата гама и капацитета на „Прокс – 2” ООД" BG161PO003-2.1.04-0244-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на "СТИВ" ЕООД чрез инвестиции в съвременнни технологии и оборудване" BG161PO003-2.1.06-0352-C0001
Корекция на река Боденска бара - гр. Мездра BG161PO001-1.4.06-0001-C0001
"Технологична модернизация и разработване на нова бизнес и маркетингова стратегия" BG161PO003-2.1.11-0058-C0001
"Разработване на планове за действие за три критично застрашени растителни видове от флората на България" BG161PO005-3.0.07-0036-C0001
Повишаване на производствения капацитет на „Хелфи Пластикс“ ООД BG161PO003-2.1.13-0520-C0001
Екологични технологии BG161PO003-2.1.13-0247-C0001
Разширяване на технологичните възможности и продуктовия асортимент на "Вега 03" ООД BG161PO003-2.1.13-0268-C0001
Закупуване на Рециклираща линия за РЕТ материал BG161PO003-2.1.13-0313-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Балканкар -Рекорд" АД" BG051PO001-2.3.03-0282-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз