Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0193-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологична модернизация в „КРОКАНТИНА” ООД"
Бенефициент: "Крокантина" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: "Технологична модернизация в „КРОКАНТИНА” ООД"
Дейности: Подготовка и провеждане на процедури за избор на доставчици на планираното оборудване
Закупуване, доставка и монтаж на оборудване
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Отчетност на проекта
Вътрешен мониторинг и контрол
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 61 246 BGN
Общ бюджет: 92 739 BGN
БФП: 60 280 BGN
Общо изплатени средства: 60 280 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 60 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 60 280 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 280 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 238 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 51 238 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 238 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 042 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 9 042 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 042 BGN
Финансиране от бенефициента 32 979 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз