Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0008-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/010-01
Наименование: "Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура за основното и средно образование и пред-училищния процес на територията на община Мездра”
Бенефициент: Община Мездра
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2008
Начална дата: 16.07.2008
Дата на приключване: 16.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Мездра
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проект "Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура за основното и средно образование и пред-училищния процес на територията на община Мездра” е подобряване на средата за провеждане на учебно –възпитателния процес в училища и детски заведения на територията на община Мездра.
Дейности: 1. Сформиране на екип по проекта
2. Дейности по информация и публичност
3. Подготовка на тръжната документация и провеждане на предвидените по ЗОП процедури за избор на изпълнител на СМР
4. Изпълнение на СМР по внедряване на мерки за енергийна ефективност и вътрешен ремонт
5. Междинни срещи на екипа по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 268 640 BGN
Общ бюджет: 4 134 099 BGN
БФП: 4 134 099 BGN
Общо изплатени средства: 3 928 063 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 134 099 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 383 928 BGN
2010 2 760 564 BGN
2011 0 BGN
2012 - 8 750 BGN
2013 - 207 680 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 928 063 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 513 984 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 176 339 BGN
2010 2 346 479 BGN
2011 0 BGN
2012 - 7 438 BGN
2013 - 176 528 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 338 853 BGN
В т.ч. Национално финансиране 620 115 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 207 589 BGN
2010 414 085 BGN
2011 0 BGN
2012 - 1 313 BGN
2013 - 31 152 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
589 209 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз