Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175400479 „Д ЕНД Д КОНСУЛТИНГ” ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, район Средец, ул. "Юри Венелин" 15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Междурегионален обмен на добри практики и сътрудничество в областта на туризма BG161PO001-4.2.01-0028-C0001
"ПУЛСС" - Практически увод в лечението на спешните състояния BG051PO001-6.2.02-0001-C0001
Развитие на административното обслужване по електронен път BG051PO002-3.1.03-0001-C0001
Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр. Хасково BG161PO001-1.1.12-0008-C0001
"Проектиране и строителство на ПСОВ, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово" BG161PO005-1.0.07-0017-C0001
Подобряване екологичното състояние на Община Бяла чрез изграждане и реконструкция на инженерната ВиК инфраструктура на гр. Бяла, ЗВКО "Чайка" и местност "Глико" BG161PO005-1.0.06-0045-C0001
Ефективен мониторинг и контрол на разработване на политики и стратегически документи в Община Велики Преслав BG051PO002-1.3.07-0160-C0001
Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИС и КАОСНОСВ BG051PO002-2.4.13-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз