Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0045-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-44-128
Наименование: Подобряване екологичното състояние на Община Бяла чрез изграждане и реконструкция на инженерната ВиК инфраструктура на гр. Бяла, ЗВКО "Чайка" и местност "Глико"
Бенефициент: Община Бяла
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 29.05.2012
Начална дата: 26.06.2012
Дата на приключване: 13.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Бяла
Описание
Описание на проекта: Настоящият проeкт включва четири инвестиционни компонента както следва: Инвестиционен компонент I - „Водоснабдителна и канализационна мрежа Зона за вилен и курортен отдих /ЗВКО/„Чайка”- гр. Бяла”; Инвестиционен компонент II - „Водоснабдителна и канализационна мрежа и новопроектирана КПС в местност „Глико”– гр.Бяла”; Инвестиционен компонент III - „Новопроектирана КПС, тласкател и битова канализация кв.130 и кв.135 - гр. Бяла.”; Инвестиционен компонент IV - „Реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа – вътрешни квартали и улици, гр.Бяла”; Строително – монтажните работи по инвестиционните компоненти на проекта ще се изпълняват на инженеринг.
Дейности: Публичност
Надзор по време на строителството
Строителство
Техническа помощ
проучвания и проектиране
Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 12 704 633 BGN
Общ бюджет: 9 675 071 BGN
БФП: 9 356 762 BGN
Общо изплатени средства: 9 356 321 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 356 762 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 740 926 BGN
2014 2 947 782 BGN
2015 2 667 613 BGN
9 356 321 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 7 485 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 992 741 BGN
2014 2 358 225 BGN
2015 2 134 091 BGN
7 485 056 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 871 330 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 748 185 BGN
2014 589 556 BGN
2015 533 523 BGN
1 871 264 BGN
Финансиране от бенефициента 2 359 637 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Допълнително население, обслужвано от проекти за отпадъчни води


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз