Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 160088597 „АНИДИ” ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр. Пловдив,бул."Васил Левски"148,ет.4,офис 401
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС – ПЪТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 13.08.2013 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Ремонт, реконструкция и обновяване на ЦДГ “Здравец”, ЦДГ “Зорница” и детска ясла „3-ти март” – гр.Момчилград” BG161PO001-4.1.01-0016-C0001
Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера BG161PO001-1.1.01-0050-C0001
Ремонт на сградата и благоустрояване на дворното пространство на Националния политехнически музей - гр. София BG161PO001-1.1.05-0013-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструтура: ОУ "Хр.Ботев" с. Елховец, ЦДГ "Дъга" с.Елховец и ЦДГ "Елица" с.Чепинци BG161PO001-4.1.03-0046-C0001
Прилагане на мелки за енергийна ефективност в образователната среда в ОДЗ "Зора" и СОУ "Васил Левски" гр.Роман BG161PO001-4.1.03-0081-C0001
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на 7 училища на територията на град Русе BG161PO001-1.1.09-0030-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура, гр. Перник BG161PO001-1.1.09-0015-C0001
Осигуряване на достъпна и енергоефективна инфраструктура за образователни дейности в Националната художествена академия. BG161PO001-1.1.07-0015-C0001
Внедряване на енергоефективни мерки в образователната инфраструктура на община Белица - ОУ "Св. Паисий Хилендарски" с.Краище BG161PO001-4.1.03-0096-C0001
"Разработване на автоматизирана фотоволтаична и осветителна инфраструктурна система" BG161PO003-1.1.06-0108-C0001
Бъдеще за Добрич BG161PO001-5.3.02-0002-C0001
"Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Стара Загора по Оперативна Програма Регионално Развитие за периода 2014-2020г." BG161PO001-5.3.02-0008-C0001
Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020 BG161PO001-5.3.02-0028-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността чрез инвестиране в енергоефективно технологично оборудване и СМР в цех за рециклирането на пластмаси" BG161PO003-2.3.02-0420-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз