Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123654227 "ДИЛОР ОДИТ" ЕООД, гр. Стара Загора
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора гр. Стара Загора, ул. "Цар Симеон Велики" №117, вх. Д
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реконструкция и рехабилитация на път ІV 66037 село Калояновец - село Ловец BG161PO001-2.1.02-0021-C0001
Европейско сътрудничество за европейски просперитет BG161PO001-4.2.01-0012-C0001
Професионална реализация чрез развитие на социално предприемачество BG051PO001-5.1.01-0129-C0001
"Модернизация на технологичното оборудване в "НИПИ-М" АД" BG161PO003-2.1.06-0081-C0001
ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В „ЛИНК” ООД BG161PO003-2.1.06-0114-C0001
"Повишаване на производствения капацитет на ЕТ "КАМ - Никола Стойков" чрез модернизация и обновление на производственото оборудване" BG161PO003-2.1.06-0439-C0001
"Внедряване на компютъризирана система и компютъризиран метод за управление на сгради, съоръжения и инсталации, създадени на базата на интеграция между фасилити мениджмънт система и технологията за триизмерно лазерно скениране" BG161PO003-1.1.04-0025-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЕООД "ТИХ ТРУД"-СТАРА ЗАГОРА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛНАТА МУ ДЕЙНОСТ BG161PO003-2.1.10-0004-C0001
Разработване на интегрирана система за непрекъснато подобряване безопасността и здравето при работа в „Строителство и монтаж” ООД BG051PO001-2.3.02-0233-C0001
Разработване на интегрирана система за непрекъснато подобряване безопасността и здравето при работа в СК "Плам" ООД BG051PO001-2.3.02-0234-C0001
Повишена конкурентоспособност, чрез инвестиция във високотехнологично оборудване BG161PO003-2.1.13-0480-C0001
Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нова Загора BG161PO001-5.3.03-0021-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз