Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175218626 "Тенс плюс" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. "Овча купел" 2, бл.31,вх.Б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване конкуретноспосбността на “Тракция” АД чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.05-0036-C0001
"Технологична модернизация на „КММ” АД, чрез въвеждане на нови технологии в производствения процес" BG161PO003-2.1.04-0084-C0001
Технологично обновление и разширение на производството на „Коаттех” ООД на екологични техника и технология за прахови полимерни покрития, емайлиране и талкиране BG161PO003-2.1.06-0384-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на "Агротехчаст" АД чрез технологично обновление на оборудването му за производство на машини за превозване и извозване на битови отпадъци за падащи бордове на камиони за селскостопански дейности BG161PO003-2.1.11-0090-C0001
Повишаване ефективността на технологичния процес във „Формекс” ООД чрез технологично обновление BG161PO003-2.1.13-0086-C0001
Повишаване на конкурентоспособността и ефективността на „Ремко” ООД чрез модернизиране и обновление на производственото оборудване BG161PO003-2.1.13-0521-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз