Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.05-0036-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкуретноспосбността на “Тракция” АД чрез технологична модернизация
Бенефициент: Тракция АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 09.07.2009
Дата на приключване: 09.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентноспособността на „ТРАКЦИЯ” АД чрез технологична модернизация
Дейности: Закупуване и доставка на ДМА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 574 818 BGN
Общ бюджет: 1 017 123 BGN
БФП: 508 561 BGN
Общо изплатени средства: 508 561 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 508 561 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 508 561 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
508 561 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 432 277 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 432 277 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
432 277 BGN
В т.ч. Национално финансиране 76 284 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 76 284 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 284 BGN
Финансиране от бенефициента 574 819 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз