Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 114635815 "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ГР.СОФИЯ, УЛ.НИКОЛАЙ ХАЙТОВ 34
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Грижите за околната среда и повишаване на информационната сигурност в „Иво Петров – Архитекти” ООД – ново измерение на качеството 27.04.2012 53 416 40 062 13 944 40 062 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Организация на уличното движение и подобряване на физическата среда за устойчиво и интегрирано развитие на град Плевен BG161PO001-1.4.05-0029-C0001
Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен BG161PO001-1.4.07-0029-C0001
Нове-сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагери късноантичен град Нове - I етап BG161PO001-3.1.03-0008-C0001
"Укрепване капацитета на Министерство на културата - конкретен бенефициент по ОПРР" BG161PO001-5.3.01-0063-C0001
Бъдеще за Добрич BG161PO001-5.3.02-0002-C0001
Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик BG161PO001-5.3.02-0024-C0001
"Проектна готовност на град Свищов по ОПРР за периода 2014 - 2020 г." BG161PO001-5.3.02-0026-C0001
В подкрепа на инвестиционната програма на Община Бургас за 2014-2020г. BG161PO001-5.3.02-0029-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз