Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200965387 "Одитори ВГ" ООД
Седалище Област: Търговище Oбщина: Търговище 7700 Търговище ул."Васил Левски" 1 вх.Б, ет.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Саниране и преустройство на сграден фонд в социалната сфера с цел предоставяне на услуги за деца лишени от родителски грижи BG161PO001-1.1.01-0204-C0001
Подобряване на образователната инфраструктура в община Опака - СОУ "В.Левски", гр. Опака - гимназиален и прогимназиален и главни ОУ "В.Левски", с. Крепча BG161PO001-4.1.03-0013-C0001
Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от р.Поповска в рамките на регулацията на гр.Попово от км.4+115 до км.6+567 BG161PO001-1.4.06-0036-C0001
Отваряне на европейски пазари чрез внедряване на международни стандарти BG161PO003-2.1.08-0407-C0001
Обособяване на късноантичната крепост „Ковачевско кале” като атрактивен туристически комплекс BG161PO001-3.1.02-0084-C0001
Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие BG161PO001-1.4.07-0028-C0001
"Иновативен съд за пренос на газ под високо налягане: реализация на иновативния потенциал на "ТЕРМОИНВЕСТ" ООД" BG161PO003-1.1.04-0031-C0001
Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в община Попово чрез изграждане на ЦНСТ BG161PO001-1.1.11-0035-C0001
Закупуване на работно облекло, анализ и проектиране на организацията на трудовата дейност с цел намаляване на риска за здравето и безопасността на служителите в "Пътинженерингстрой - Т" ЕАД BG051PO001-2.3.02-0187-C0001
Внедряване на най-нови технологии за конкурентноспособност и здравословно хранене в Лазаров ООД BG161PO003-2.1.13-0029-C0001
Внедряване и реализация на иновативен съд за пренос на газ под високо налягане – развитие на иновативния потенциал на Иновативни технологии ООД BG161PO003-1.1.05-0235-C0001
Инвестиционно проектиране в Община Търговище за програмен период 2014-2020 година BG161PO001-5.3.02-0005-C0001
"Двадесет нови работни места за безработни младежи във "Велес МТ" ЕООД" BG051PO001-1.1.13-0218-C0001
Социална отговорност "Пътни строежи - Велико Търново" АД към своите служители,чрез осигуряване на организиран транспорт до работното място BG051PO001-2.2.03-0328-C0001
Насърчаване на мобилността на служителите в "Пътинженерингстрой - Т" ЕАД BG051PO001-2.2.03-0102-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз